Welcome to Civil Network

Login | Register

Sürdürülebilir Çevre ve Enerji

What we offer

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE ENERJİ Projenin genel amacı          : Türkiye’deki sürdürülebilir çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ulusal politika ve karar verme süreçlerine aktif demokratik katılımını güçlendirmek. Projenin özel amacı             : Çevresel sürdürülebilirlik alanında katılım ve danışma mekanizmaları konusunda daha efektif STK’lar yaratmak amacı ile başvuran dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarının idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmek. Proje çıktıları: 1) Başvuran dernek, aynı alanda faaliyet gösteren diğer dernekler ile birlikte üyeleri ve halkı aktiviteleri, tecrübeleri ve sürdürülebilir çevre alanında çalışan STK’ların bakış açıları konusunda bilgilendirerek idari kapasitesini arttırmış olacaktır. Aynı zamanda yine bu alanda faaliyet gösteren diğer STK’lar ile bilgi deneyim paylaşımı yaparak ve son gelişmeler konusunda bilgilendirerek daha şeffaf ve sorumlu bir kurum haline gelecektir. 2) Başvuran kurum ve aynı alanda faaliyet gösteren diğer STK’lar çevresel sürdürülebilirlik konusunda güncel mevzuat ve politikalar konusunda bilgilenip bu alandaki yeteneklerini daha iyi savunuculuk konusunda geliştirerek kamu kurumları ile birlikte daha güçlü ve etkin hale geleceklerdir. 3) Katılımcı STK’lar medya araçları konusunda kendilerini geliştirerek, kamu kurumları ile iletişim halinde bu alanda faaliyet gösteren diğer STK’lar ile işbirlikleri kurarak ortak stratejiler doğrultusunda ilerleyecek ve böylece daha etkin STK’lar haline geleceklerdir. Faaliyetler: 1) Online teknolojiler, araştırma metotları workshopları, veri toplama ve anket ziyaretleri faaliyetleri 2) Yerel savunuculuk geliştirme workshopları, uluslararası online webinar röportajları, araştırma ve savunuculuk rehberi, Yerel webinar atölyeleri 3) STK’lar ile katılımcılık aktiviteleri, Kamu kurumu ziyaretleri, Görünürlük ve yayım çalışmaları.

Video

Sorry, the comment form is closed at this time.

Listing Location

İzmir, Turkey

Stay connected
426 Views