Welcome to Civil Network

Login | Register

Çiğli Belediyesi

What we offer

Misyonumuz

İnsana, doğaya ve yaşayan tüm canlılara saygı, hoşgörü ve bağlılık temelinde, ¨Kentsel kaynaklar ve hizmetlere erişimi; Yenilikçi, Ekonomik, Kaliteli ve Etkin bir Yerel Yönetim anlayışı ile¨, herkes için eşit, erişilebilir ve sürdürülebilir kılmaktır.

Vizyonumuz

Sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik açıdan kentsel yaşamı ve kentlilik bilinci gelişmiş, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı, eşitliğe duyarlı bir kentlilik bilinciyle;herkes için erişilebilir, sürdürülebilir müşterek bir gelecek kurmuş, 2030 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini içselleştirmiş ve yerelleştirmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir kent olmaktır.

Video

Post a Comment

Write Review

Listing Location

İzmir, Turkey

Phone number:
+90 232 520 6000
Stay connected
473 Views