Welcome to Civil Network

Login | Register

Çevreci Enerji Derneği

What we offer

Çevreci Enerji Derneği; Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, doğal çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak, toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve de kalkınma deneyimlerinin bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla her düzlem de paylaşmak , toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek, yenilebilinir enerjiden elektrik üretiminin teşvik edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak ve paylaşmak , toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek amaçlarıyla İzmir’de kurulmuştur.

Video

Post a Comment

Write Review

Listing Location

İzmir, Turkey

Phone number:
+90 5322603358
Stay connected
798 Views