Welcome to Civil Network

Login | Register

Çevre Festivali Tag

"Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu" projemiz kapsamında Çevre Festivali Düzenliyoruz. 19-20 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek festivalde; paneller, çevre bilgi yarışması, atölye çalışmaları yer alacak. Program önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.